OK TŘEBESTOVICE - Naše konstrukce pro Vaše projekty

NAŠE KONSTRUKCE PRO VAŠE PROJEKTY

Vyhledávání

Pro akcionáře

Montáž železničního mostu přes Labe v Lovosicích

Výroba mostních ložisek

Výroba železničního mostu Dětmarovice

Ocelobetonový most Břežany nad Ohří

Portál DZ na R6 Lubenec - Bošov

Lávka Hýskov

Mostní závěr WP Trojský most

Starý most Bratislava - Chodníkové panely

Politika společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V souladu s cílem stanoveným ve skupině VINCI dosáhnout nulové hodnoty pracovních úrazů přijalo vedení společnosti k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na všech pracovištích komplexní systém zásad a pravidel fungujících jako nástroje neustálého zlepšování řízení a zvyšování celkové výkonnosti v BOZP.

Zvláštní pozornost je zaměřena na každodenní zlepšování bezpečnosti a pracovních podmínek zaměstnanců a partnerů opírající se o následující pravidla:

  • vedení příkladem a soustavné metodické působení na vědomí odpovědnosti za bezpečnou práci všech zaměstnanců;
  • dokonalá znalost rizik na každém pracovišti a při všech činnostech;
  • odpovědný přístup každého zaměstnance k řádnému plnění pracovních povinností;
  • důsledné dodržování postupů bezpečné práce za všech okolností;
  • nezvyšování rizika ohrožení života a zdraví svého, ostatních zaměstnanců a partnerů při pracovní činnosti;
  • pravidelné kontroly a hodnocení stavu bezpečnosti práce, skoronehod, výsledků kontrolní činnosti a účinnosti preventivních opatření;
  • vyžadování odpovědného přístupu k bezpečnosti práce u obchodních partnerů působících na pracovištích společnosti.

Certifikát