Politika společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V souladu s cílem stanoveným ve skupině VINCI dosáhnout nulové hodnoty pracovních úrazů přijalo vedení společnosti k zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na všech pracovištích komplexní systém zásad a pravidel fungujících jako nástroje neustálého zlepšování řízení a zvyšování celkové výkonnosti v BOZP.

Zvláštní pozornost je zaměřena na každodenní zlepšování bezpečnosti a pracovních podmínek zaměstnanců a partnerů opírající se o následující pravidla:

Certifikát