Politika společnosti OK Třebestovice, a.s.

Vedení společnosti OK Třebestovice, a.s., přijalo závaznou politiku společnosti obsahující závazky společnosti ke zlepšování kvality produktů a k aktivnímu přístupu k ochraně zdraví a životního prostředí založenému na prevenci.
Politika společnosti navazuje na Generální politiku a další dokumenty mezinárodní skupiny EUROVIA zaměřené na strategické směry rozvoje skupiny. Společnost OK Třebestovice, a.s., jako dceřiná společnost EUROVIA CS, a.s., a SMP CZ, a.s, sdílí společné hodnoty skupiny VINCI, kterými jsou především odpovědnost, solidarita, spokojenost zákazníka a inovace.
Společnost má zaveden integrovaný systém managementu umožňující realizovat strategické záměry prostřednictvím stanovených cílů.

Certifikát