OK TŘEBESTOVICE - Naše konstrukce pro Vaše projekty

NAŠE KONSTRUKCE PRO VAŠE PROJEKTY

Vyhledávání

Pro akcionáře

Montáž železničního mostu přes Labe v Lovosicích

Výroba mostních ložisek

Výroba železničního mostu Dětmarovice

Ocelobetonový most Břežany nad Ohří

Portál DZ na R6 Lubenec - Bošov

Lávka Hýskov

Mostní závěr WP Trojský most

Starý most Bratislava - Chodníkové panely

Politika společnosti v oblasti kvality

Politika kvality vyjadřuje závazek vedení společnosti plnit stanovené požadavky, uplatňovat systém managementu kvality a trvale zvyšovat jeho efektivnost. K prioritám politiky kvality patří následující oblasti klíčové pro ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti.
Zaměření na zákazníka
OK Třebestovice, a.s., navazuje na úspěšnost svých mateřských společností EUROVIA CS, a.s., a SMP CZ, a.s., na trhu stavebních prací v České republice i v zahraničí. Společnost bude zaměřovat svoji pozornost na směry vývoje v ocelových konstrukcích a mostech i v dalších stavebních oborech a bude vyhodnocovat dosahovanou úroveň spokojenosti zákazníků s realizovanými zakázkami. Snahou vedení společnosti je především uspokojovat požadavky a nová očekávání zákazníků i ostatních zainteresovaných subjektů a získané zkušenosti využívat pro předvídání změn a jejich uplatňování. Naším cílem je získání pozice stabilního, důvěryhodného a uznávaného obchodního partnera pro naše zákazníky.
Kvalita produkce
Kvalita stavebních výrobků a stavebních prací je zajišťována soustavným zvyšováním odborné úrovně zaměstnanců, důsledným dodržováním technologické a pracovní kázně, používáním moderních strojů a zařízení, zaváděním progresivních technologií a prohlubováním spolupráce s osvědčenými dodavateli.
Účast zaměstnanců
Neustálým zlepšováním pracovního prostředí a sociálních podmínek zaměstnanců, uplatňováním zásad týmové práce, řešením připomínek a návrhů zaměstnanců jsou vytvářeny podmínky pro loajalitu, motivaci a odpovědný přístup zaměstnanců ke kvalitě vykonávaných činností.

Certifikáty