OK TŘEBESTOVICE - Naše konstrukce pro Vaše projekty

NAŠE KONSTRUKCE PRO VAŠE PROJEKTY

Vyhledávání

Pro akcionáře

Montáž železničního mostu přes Labe v Lovosicích

Výroba mostních ložisek

Výroba železničního mostu Dětmarovice

Ocelobetonový most Břežany nad Ohří

Portál DZ na R6 Lubenec - Bošov

Lávka Hýskov

Mostní závěr WP Trojský most

Starý most Bratislava - Chodníkové panely

Produkty

DOPRAVNÍ STAVBY

 • Pozemní komunikace - portály dopravního značení
 • Železniční trať - návěstidla
 • Příslušenství dopravních staveb - sloupky protihlukových stěn

MOSTY A INŽENÝRSKÉ STAVBY

 • Mosty a lávky (konstrukce o hmotnosti konstrukčního dílu max. 45t)
  - ocelové plnostěnné konstrukce
  - ocelové komorové konstrukce
  - ocelové příhradové nosníkové konstrukce
  - ocelové obloukové konstrukce
  - závěsné a visuté ocelové konstrukce
  - spražené ocelobetonové konstrukce
  - ortotropní ocelové mostovky
 • Příslušenství mostů a inženýrských staveb
  - mostní dilatační závěry FREYSSIMOD a FREYSSINET CIPEC
  - mostní ložiska
  - ocelová zábradlí; zábradelní svodidla

POZEMNÍ STAVBY

 • Základy- ocelové patky pro vetknuté svislé nosné prvky
 • Svislé ocelové nosné prvky
 • Vodorovné ocelové nosné prvky
 • Ocelové prvky schodišť

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 • Příslušenství protipovodňových zábran
  - ocelové sloupky, dveře a vrata
 • Plavební komory, vodní toky
  - ocelové klapky, stavidla, vrata
 • ČOV- ocelové stolice dmychadel

KATALOG VÝROBKŮ

Výrobkové certifikáty

Portály dopravního značení
Mostní závěr FREYSSIMOD LW80 a LW200
Mostní závěr FREYSSIMOD LW160-LW960
Mostní závěr Freyssinet CIPEC – JEP
Mostní závěr Freyssinet CIPEC – Wd
Mostní závěr Freyssinet CIPEC – WM
Mostní závěr Freyssinet CIPEC – WOSd
Mostní závěr Freyssinet CIPEC – WP
Mostní závěr Freyssinet CIPEC – WR
Mostní závěr podpovrchový PPD20
Ocelové zábradelní svodidlo ZSODS1/H2
Mostní zábradlí SMP1
Ocelové sloupky pro protihlukové stěny
Stavební hrncová ložiska
Stavební ložiska - vodící ložiska a konstrukce

Slovenský trh

Portály dopravného značenia
Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC WR a TR
Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC WP a PL
Mostné dilatačné závery Freyssinet CIPEC Wd a PL
Mostné dilatačné závery FREYSSIMOD LW
Licencie pre montáž SK: WR, WP, Wd

Certifikát k pojistné smlouvě

Certifikát pro rok 2018